top of page

PAR BĒRNUDĀRZS

 

MŪSU DEVĪZE - JŪTIES KĀ MĀJĀS! Mājās ir labi un vienmēr gribas atgriezties. Mājas sajūta ir tā, kas ļauj mazulim veiksmīgi īsā laikā adaptēties, ātrāk pārvarot bailes no jaunas vietas, kurā ilgāks laiks jāpavada bez vecākiem. 

Piedāvājam profesionālu apmācību atbilstoši bērna vecumam ar individuālu pieeju, lai katrs bērniņš izkoptu un attīstītu savas prasmes. Bērnudārza grupiņā ir neliels bērnu skaits, kā rezultātā pedagogi katram bērnam velta pietiekami daudz uzmanības.
PPII ABC pasaka silītes grupiņā tas viss ir paredzēts.
Alerģiskiem bērniem izstrādājam atsevišķu ēdienkarti, ņemot

vērā viņu veselības stāvokli.

PPII  ABC pasaka  gaida Jūsu mazuli vecumā no 1 gada vecuma līdz 4 gadiem. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

kods 01011111, licence Nr. V-1975.

 

Info par pakalpojuma izcenojumiem

   

   Maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa) tiek samazināta, ņemot vērā: noslēgtos līgumus starp pirmsskolu un pašvaldībām (līdzfinansējuma piešķiršana pēc deklarētās dzīves vietas*);

  Maksa par bērna ēdināšanu ir 4.50 EUR dienā (8:50-brokastis, 12:30-pusdienas, 15;30 - launags, 18:30-vakariņas). Pie mums visi mācību materiāli ir iekļauti cenā, par tiem nav jāmaksā papildus. Bērniem tiek iegādāts papīrs, kartons, plastilīns, līme, krītiņi, dažādas attīstošās spēles, rotaļlietas utt.

     

  1.    BABĪTES pag.               2. Rīgas pašvaldības līdzfinansējums

    -  325,00 eiro/mēnesī                              - 307.85 eiro/mēnesī 

 3.  JŪRMALAS PILSĒTĀ                 4. Mārupes novads   

     - 290.93 eiro/mēnesī                              – 325,00  eiro/mēnesī

 

* Pašvaldības līdzfinansējums un valsts dotācija tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,6 gadu vecumu un atrodas pašvaldības bērnudārza rindā.

bottom of page